Αυτογνωσία

Η φωνή μας είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας

Η φωνή μας είναι ένα ισχυρό εργαλείο αυτογνωσίας. Είναι το μέσο με το οποίο εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας και τις εμπειρίες μας. Η καλλιέργεια της φωνής μας εμπεριέχει 2 σημαντικούς ρόλους:

  • Πολυεπίπεδη επικοινωνία με τον εσωτερικό μας κόσμο
  • Πολυεπίπεδη επικοινωνία με τον εξωτερικό μας κόσμο

Η πολυεπίπεδη επικοινωνία σημαίνει ότι κάθε φορά από όποιο στάδιο κι αν ξεκινήσουμε, ανακαλύπτουμε συνεχώς όλο και πιο ουσιαστικές πληροφορίες για τον εαυτό μας.

Η αυτογνωσία είναι το πρώτο ζητούμενο για τη θεραπεία και την προσωπική ανάπτυξη μας.

Ακόμα και όταν η φωνή αντιστέκεται υπάρχουν υπέροχοι εναλλακτικοί τρόποι που συνεισφέρουν στις αλλαγές που επιχειρούμε. Εδώ χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές προκειμένου να επέλθει το αποτέλεσμα που θέλουμε.

Τα εργαλεία του Theta Healing, του NLP, του TLT, της υπνοθεραπείας, της ψυχο-ακουστικο-φωνητικής μεθόδου Tomatis και του Jungian and HeartMath Coaching μπορούν να μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε την αυτογνωσία μας

Τα εργαλεία αυτά μας επιτρέπουν να συνδεθούμε με το υποσυνείδητό μας, να αλλάξουμε τις αρνητικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές μας, να χαλαρώσουμε και να έχουμε πρόσβαση στα βαθύτερα επίπεδα του μυαλού μας, να βελτιώσουμε την αντίληψη του εαυτού και των άλλων και να κατανοήσουμε καλύτερα τον εσωτερικό μας κόσμο.

Προσφέρουμε σεμινάρια και ατομικές συνεδρίες για να σας βοηθήσουμε να ενισχύσετε την φωνή και την αυτογνωσία σας

Στα σεμινάρια και τις ατομικές συνεδρίες μας, χρησιμοποιούμε τα παραπάνω εργαλεία για να σας βοηθήσουμε να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας και να απελευθερώσετε όλο το δυναμικό σας στην ελευθερία και την χαρά.