Πολιτική καταστήματος

Επιστροφές

Όλες οι πωλήσεις ψηφιακών προϊόντων είναι τελικές. Χρησιμοποιήστε τη σελίδα επικοινωνίας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια με την αγορά σας.

Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του παρόντα ιστότοπου

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα https://dionikaroki.com εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

 

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης και οποιεσδήποτε ή όλες τις Συμφωνίες:  «επισκέπτης», «θεατής» ή «χρήστης» αναφέρονται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. «Η Εταιρεία», «Εμείς», αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Το «Μέρος», «Μέρη» ή «Εμείς», αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας, είτε στον Πελάτη είτε στον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις καθορισμένης διάρκειας, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ​​με σκοπό τη ρητή ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών/προϊόντων της παρούσας ιστοσελίδας, σύμφωνα και με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας της . Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαία ή/και αυτός/αυτή, λαμβάνεται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου ως παραπομπή στο ίδιο.

Cookies

Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του παρόντα ιστότοπου.

Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους διαδραστικούς ιστότοπους χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτούμε τα στοιχεία των χρηστών για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και η ευκολία χρήσης για τα άτομα που επισκέπτονται. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστές μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

 

Άδειες και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Sacred Voice ή/και οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό της μεθόδου Sacred Voice του παρόντα ιστότοπου. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να προβάλετε και/ή να εκτυπώσετε σελίδες από την παρούσα ιστοσελίδα μας για προσωπική σας χρήση, υπό τους περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Απαγορεύονται:

Η αναδημοσίευση υλικού από την παρούσα ιστοσελίδα.

Η πώληση, ενοικίαση ή υπο-άδεια χρήσης υλικού από την παρούσα ιστοσελίδα

Η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η αντιγραφή υλικού από την παρούσα ιστοσελίδα.

Η αναδιανομή περιεχομένου από την παρούσα  ιστοσελίδα (εκτός εάν το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί ειδικά για αναδιανομή).

 

Σχόλια χρηστών

  1. Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.
  2. Ορισμένα μέρη αυτού του ιστότοπου προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες, υλικό και δεδομένα («Σχόλια») σε περιοχές του ιστότοπου. Η εταιρεία μας δεν ελέγχει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή ελέγχει σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ή απόψεις της εταιρείας, της παρούσας ιστοσελίδας των πρακτόρων ή των θυγατρικών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του ατόμου που δημοσιεύει μια τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η παρούσα ιστοσελίδα. δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια ή για οποιοδήποτε κόστος απώλειας, ευθύνης, ζημιάς ή έξοδα που προκλήθηκαν ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης και/ή δημοσίευσης και/ή εμφάνιση των σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.
  3. Η εταιρεία μας Hotshot IKE διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που θεωρεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι είναι ακατάλληλα, προσβλητικά ή άλλως παραβιάζουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.
  4. Εγγυάστε και δηλώνετε ότι: Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε τα σχόλια στον ιστότοπό μας και έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις για να το κάνετε.Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου.

Τα σχόλια δεν περιέχουν κανένα δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλο παράνομο υλικό ή υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρηματικών ή προσαρμοσμένων ή παρουσίασης εμπορικών δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Με το παρόν χορηγείται στην παρούσα ιστοσελίδα. μια μη αποκλειστική άδεια χωρίς δικαιώματα για χρήση, αναπαραγωγή, επεξεργασία και εξουσιοδότηση σε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.

Υπερσύνδεση με το Περιεχόμενό μας

  1. Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

Κυβερνητικές υπηρεσίες.

Μηχανές αναζήτησης.

Ειδησεογραφικοί οργανισμοί.

Οι διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων, όταν μας καταχωρούν στον κατάλογο, ενδέχεται να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο όπως υπερσυνδέονται με τοποθεσίες Web άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων

Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα, εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων και φιλανθρωπικών ομάδων συγκέντρωσης κεφαλαίων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται με τον ιστότοπό μας.

  1. Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες ιστοτόπων, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.
  2. Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών καταναλωτών ή/και επιχειρήσεων, όπως Εμπορικά Επιμελητήρια και Ένωση Καταναλωτών.

τοποθεσίες κοινότητας dot.com.

ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τόπων παροχής φιλανθρωπικών οργανώσεων,

Διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων·

πύλες Διαδικτύου·

λογιστικά, νομικά και συμβουλευτικά γραφεία των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις· και

εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικούς συλλόγους.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν προσδιορίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα επηρεάσει αρνητικά εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, εμπορικές ενώσεις ή άλλους οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων, όπως η εργασία για ευκαιρίες στο σπίτι, δεν θα επιτρέπεται να συνδέονται· (β) ο οργανισμός έχει μη ικανοποιητικό ιστορικό μαζί μας· (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα που σχετίζεται με την υπερ-σύνδεση υπερτερεί της απουσίας και (δ) όταν ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών πόρων ή είναι άλλως συνεπής με το εκδοτικό περιεχόμενο σε ενημερωτικό δελτίο ή παρόμοιο προϊόν που προάγει την αποστολή του οργανισμού.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες ιστοτόπων, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Εάν είστε μεταξύ των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στην παρούσα ιστοσελίδα. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή/και διεύθυνση e-mail), καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα τυχόν διευθύνσεων URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε τον ιστότοπό μας, και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας με τις οποίες θα θέλατε να συνδεθείτε. Αφήστε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν τον ιστότοπό μας ως εξής:

  1. Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας ή
  2. Με τη χρήση του ενιαίου εντοπιστή πόρων (διεύθυνση Ιστού) που συνδέεται με ή
  3. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστότοπού μας ή υλικού που συνδέεται με αυτό έχει νόημα εντός του πλαισίου και της μορφής περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.

Δεν θα επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλου έργου τέχνης για σύνδεση απουσία συμφωνίας άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

Iframes

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση του ιστότοπού μας.

Επιφύλαξη Δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας κατόπιν τέτοιου αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας να συνδέεστε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας

Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας ή οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε ή να απαντήσουμε απευθείας σε εσάς.

Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο διατηρείται ενημερωμένο.

Ευθύνη περιεχομένου

Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε έναντι όλων των αξιώσεων που προκύπτουν από ή βασίζονται στον ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν επιτρέπεται να εμφανίζεται σε οποιαδήποτε σελίδα στον ιστότοπό σας ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευθεί ως συκοφαντικό, άσεμνο ή εγκληματικό ή που παραβιάζει, παραβιάζει ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Αποποίηση ευθυνών

Ο παρόν ιστότοπος ανήκει στην Hotshot IKE. Στον ιστότοπο μας έχουν δοθεί οι πληροφορίες με τον ύψιστο τρόπο και πρόθεση όμως δεν παρέχονται εγγυήσεις για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου ούτε για τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο αυτού . Όπως επιτρέπει πλήρως το εφαρμοστέο δίκαιο, η Hotshot ΙΚΕ απορρίπτει οποιαδήποτε εγγύηση, εξωτερική ή εσωτερική, όπως μεταξύ άλλων εγγυήσεις προϋποτιθέμενης εφαρμοσιμότητας για ορισμένο σκοπό.

Η Hotshot IKE δεν φέρει ευθύνη για συνέπεια ή ζημία, ανεξαρτήτως μορφής, η οποία προκύπτει από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων άμεσα, έμμεσα, παρεμπίπτοντα συμβάντα και τις ζημίες που απορρέουν από αυτά.